Práca v Ocean City

Ako bolo spomenuté už na úvodnej stránke, Ocean City je turisticky veľmi atraktívna destinácia. Samotné ma len niečo málo cez 7000 obyvateľov, no počas letnej sezóny dosahuje počet ľudí v Ocean City aj viac ako 300 000.

Tento nával turistov a dovolenkárov prináša so sebou dopyt po práci, ktorý 7000 obyvateľov Ocean City nedokáže pokryť. Prichádzajú na rad medzinárodní študenti, ktorí sa zamestnávajú na rôznych sezónnych pozíciach. Najvačšími zamestnávateľmi su bez pochyby hotely, ktoré spomínaných dovolenkárov musia ubytovať. Ďalej reštaurácie, rôzne bufety, obchody s potravinami, oblečením,  suvenírmi, zmrzlinou, ale aj zábavné parky, či čerpacie stanice.

Počas leta 2014 sme prostredníctvom Facebooku robili prieskum, do ktorého sa zapojilo 214 študentov. Otázka znela: "Ako dlho vám trvalo, kým ste si po príchode do Ocean City našli prácu?" Z hlasovania vyšlo, že takmer 90% študentov si našlo prácu do jedného týždňa po tom, čo pricestovali do Ocean City. Percentuálne výsledky sú zaokrúhlené na jedno desatinné miesto.
58%
viac ako 14 dní
4 hlasy
menej ako 14 dní
18 hlasov
menej ako 7 dní
68 hlasov
menej ako 3 dni
124 hlasov
0
20
40
60
80
100
120
31,8%
8,4%
1,8%