Social Security Number

Ako jednu z prvých vecí, ktorú si treba po príchode do Ameriky zabezpečiť, je registrácia Social Security Card. Každý študent, ktorý prichádza do USA na J1 víza je povinný mať Social Security Number. SSN sa vyžaduje pri každej žiadosti o zamestnanie a bez neho zamestávateľ nemôže vydať výplatnú pásku, tzv. paycheck. Tak isto je dôležité pri podávaní žiadosti o vrátenie daní na konci roka.

Žiadosť o Social Security Number sa podáva v MD Social Security Administration v Salisbury, meste vzdialenom približne 40 km od Ocean City. Študentom v Ocean City ponúkame odvozy do Salisbury. Social Security Card  bude po vydaní doručená do City Hall v Ocean City, kde si ju môžeš vyzdvihnúť. Termín, kedy tam bude doručená dostanete ihneď po podaní žiadosti. City Hall sa v Ocean City nachádza na križovatke ulíc 3th a Philadelphia Ave (na obrázku vpravo).

Celý proces vydania Social Security Card trvá od dvoch do štyroch týždňov. Po podaní žiadosti dostanete potvrdenie, ktoré Vás oprávňuje legálne pracovať v USA. Niektorí zamestnávatelia Vám však nevydajú paycheck, pokiaľ Vám Social Security Number nebude pridelené. Pre takýto prípad si treba so sebou priniesť z domu finančnú rezervu.

Pre podanie žiadosti o Social Security Number budeš potrebovať:
• platný pas
• doklad I-94 Arrival / Departure record, ktorý ste dostali pri vstupe do USA
• doklad DS-2019
• vyplnenú žiadosť z internetovej stránky Social Security Administration

Všetky doklady musia byť originály alebo úradne overené kópie.